Кога ще получа парите си обратно

  1. Ако се откажете от договора за покупко-продажба от разстояние, ofisitel.bg ще Ви възстанови всички плащания, които са получени от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която информирате Търговеца за Вашето решение за отказ от договора. Оfisitel.bg ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
  2. Оfisitel.bg имат право да отложат възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не са представени доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.