Гаранционни условия

Гаранционния срок от 24 (двадесет и четири) месеца важи само за физически лица (при промоция на производител и регистрация на сайта може да има и по-дълъг срок, който се осигурява от производителя). За юридически лица срокът е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не е предвиден по-дълъг срок за съответните стоки. 


Гаранционното обслужване се осъществява само в оторизиран сервиз на марката.


Прокуктите могат да бъдат изпратени за гаранционно обслужване по един от следните начини: 

Как да изпратя продукт за гаранционно/сервизно обслужване?


Прокуктите могат да бъдат изпратени за гаранционно обслужване по един от следните начини: 


  1. Чрез “Протокол за връщане или замяна/Протокол за сервиз” предоставен изпратената пратка. Протоколът за гаранционно обслужване на стоката следва да бъде попълнен и изпратен, заедно със стоката. 
  2. Чрез попълване и подаване по електронен път онлайн форма за гаранционно обслужване на сайта www.ofisitel.bg, като в случая, ofisitel.bg ще изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на заявката. Онлайн формуляра можете да намерите във Вашият профил “История на поръчките”. След удобрение на заявката за гаранционно обслужване, ofisitel.bg ще изпрати по електронна поща съобщение с инструкции за изпращане на стоката.