Замяна на продукт

Ползвателите могат да заменят поръчан продукт с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дневен срок, от получване на стоката. Замяната на прокукти може да се извърши по следните начини:

  1. Чрез “Протокол за връщане или замяна/Протокол за сервиз” предоставен изпратената пратка като в заявлението е необходимо да се посочи продукта, който заменяте и продуктът, с който искате да се замени. Писменото изявление за замяна на стоката следва да бъдат попълнена и изпратена, заедно със стоката.
  2. Чрез попълване и подаване по електронен път онлайн форма за замяна на сайта www.ofisitel.bg, като в случая, ofisitel.bg ще изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на заявката. Онлайн формуляра можете да намерите във Вашият профил “История на поръчките”. След удобрение на замяната на продукти, ofisitel.bg ще изпрати по електронна поща съобщение с инструкции за връщане на получената стока.