Гаранция и сервиз

Гаранционни условия и сервиз

Продуктите предлагани от Ozone.bg, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите. Срокът на гаранцията е посочен на продуктовата им страница.

Сервизното обслужване включва вземането на дефектния продукт в периода на гаранция и връщането му след поправка. Транспортните разходи в двете посоки се поемат от Ofisitel.bg. Максималният срок за отстраняване на проблема е 30 календарни дни от приемането на продукта. Изпратеният за сервизно обслужване продукт може да бъде: ремонтиран, заменен или при липса на други решения да бъде възстановена стойността на продукта.още
ощеоще