14 дни право на връщане

Условия за връщане


 1. Имате право върнете получената стока и да се отказажете от сключения договор за покупко-продажба от разстояние, без да посочвате причини за това, в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която сте получили стоката.
 2. Разходите за връщане на стоката обратно се поемат от Търговеца, с изключение на тези за доставка, в случай, че е избран различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката.
 3. За да упражните правото си на връщане следва с недвусмислено изявление да уведомите Търговецът на контактните данни, посочени на ofisitel.bg за решението на клиента да се откажете от договора.
 4. (1) Ползвателят по чл. 13, ал. 1 от настоящите общи условия има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор чрез платформата ofisitel.bg в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1,  към настоящите общи условия или “Протокол за връщане или замяна/Протокол за сервиз” предоставен в пратката. Същите следва да бъдат попълнени и изпратени заедно със стоката. Информация за упражняване на правото на отказ се съдържа в Приложение № 2 към настоящите общи условия.

  (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  1. Ако Ползвателят не е предоставил на Търговеца върнатата стоката в запазен търговски вид. Запазен търговски вид означава:
  • Оригиналната опаковка да не е нарушена;
  • Стоката да е върната в оригиналната си опаковка, включваща всички компоненти, съпровождащи стоката - етикети, стикери, предпазни протектори и опаковъчни найлончета и те да не бъдат скъсани, надраскани или с нарушена цялост.
  • Да няма следи от употреба;
  • Да няма физически повреди и деформации;
  • Да са изпратени, заедно с върнатата стока всички допълнителни аксесоари (калъф, протектор, карта памет и тн.) ако има такива;
  • Да са изпратени, заедно с върнатата стока всички документи (Оригинална касова бележка, протокол и фактура ако има такива);
  • Върнатите мобилни устройства да не са с въведен личен профил и парола, въведени от Ползвателя.


Как да върна продукт в 14 дневния срок


 1. Ползвателят може да упражни право си на връщане на стоката и правото на отказ от договора като отправи писмено изявление до Търговеца в рамките на 14 (четиринадесет) дни, от получаването на стоката чрез стандартния формуляр за отказ от договора, представляващ Приложение № 1 към общите условия, чрез “Протокол за връщане или замяна/Протокол за сервиз” предоставен в изпратената пратка или чрез попълване и подаване по електронен път онлайн форма за връщане на сайта www.ofisitel.bg, като в случай че използва тази  възможност, ofisitel.bg ще изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 2. Онлайн формуляра можете да намерите във Вашият профил “История на поръчките”. Писменото изявление за отказ от договора и връщането на стоката следва да бъдат попълнени и изпратени, заедно със стоката.
 3. Разходите за връщане на стоката обратно се поемат от Търговеца, с изключение на тези за доставка, в случай, че е избран различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката.